Εξοπλισμός ιατρείου

         

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙO

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο αποτελεί την τελευταία καινοτομία στον χώρο της ενδοδοντίας και οδοντιατρικής γενικότερα. Η δυνατότητα της υψηλής μεγένθυσης (4 έως 24x) που προσφέρει στον οδοντίατρο, κάνει εφικτή την εύρεση και κατανόηση ακόμα και των πιο μικρών δομών, οι οποίες δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι.

Πολύ συχνά, η μη εύρεση ενός ριζικού σωλήνα, είναι η αιτία για πόνο ή μόλυνση μετά από μία ενδοδοντική θεραπεία. Με την βοήθεια του μικροσκόπιου, ο οδοντίατρος μπορεί πλέον να εντοπίζει όλους τους ριζικούς σωλήνες και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες ενός δοντιού και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο-βοηθός που αναβαθμίζει στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και το επίπεδο παροχής ολοκληρωμένων και επιστημονικά αποτελεσματικών οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με το μικροσκόπιο στην διάνοιξη και εξερεύνηση του πολφικού θαλάμου και σε πολλές άλλες ενδοδοντικές εργασίες.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Ni-Ti)


Επιτρέπουν τον ασφαλέστερο και πλήρη καθαρισμό των ριζικών σωλήνων με σύνθετη ανατομία, καθώς και τον μειωμένο χρόνο εργασίας με μικρότερη καταπόνηση του ασθενή.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ LASER

Χρησιμοποιείται στη φωτο-ενεργοποιούμενη απολύμανση των ριζικών σωλήνων σαν συμπληρωματική λύση στα υπάρχοντα πρωτόκολλα ενδοδοντικής θεραπείας.

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του μήκους εργασίας του δοντιού καθώς και την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι ασθενείς.

  Περιστατικά

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε κεντρικό τομέα της άνω γνάθου με δύο ρίζες

 

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε 2ο κάτω γομφίο με μορφολογία C-shaped 

 

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε άνω γομφίο με περίπλοκη ανατομία

 

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε 2ο κάτω γομφίο

           

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε κάτω κυνόδοντα με δύο ρίζες

 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε "καταδικασμένο'' άνω κυνόδοντα, χωρίς αφαίρεση της γέφυρας

 

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε κάτω γομφίο με 3 ρίζες (radix entomolaris)

                   

 

Αρχική ενδοδοντική θεραπεία σε άνω 2ο γομφίο με δύο ριζικούς σωλήνες που ενώνονται

                

 

 Ένδοδοντική θεραπεία σε κάτω προγόμφιο με αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου

 

 Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε άνω προγόμφιο με τρεις ριζικούς σωλήνες

 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε άνω γομφίο με πέντε ριζικούς σωλήνες

 

Ενδοδοντική θεραπεία σε κάτω γομφίο με σιγμοειδή κάμψη στην εγγύς ρίζα

 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε κάτω προγόμφιο με πλαγιορριζική αλλοίωση

 

Ενδοδοντική θεραπεία σε άνω προγόμφιο με ακρορριζικό δέλτα

 

Ενδοδοντική θεραπεία σε κάτω προγόμφιο με παράπλευρο ριζικό σωλήνα και ακρορριζικό δέλτα

 

Ενδοδοντική θεραπεία ενασβεστιωμένου πλάγιου τομέα της κάτω γνάθου

 

Ενδοδοντική θεραπεία άνω γομφίων με κεκαμμένες ρίζες

 

Ενδοδοντική θεραπεία κάτω γομφίων με πολυάριθμους ριζικούς σωλήνες

 

Ενδοδοντική θεραπεία κάτω γομφίου με εσωτερική απορρόφηση

 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας κάτω γομφίου με προσπέλαση σπασμένου μικροεργαλείου

 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας άνω γομφίων

 

Ενδοδοντική θεραπεία κάτω πλάγιου τομέα με αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείουCopyright © 2011 | Endoadvance.gr | All rights reserved | design & hosting by Mainsys