Εξοπλισμός ιατρείου
        

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ


Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο αποτελεί την τελευταία καινοτομία στον χώρο της ενδοδοντίας και οδοντιατρικής γενικότερα. Η δυνατότητα της υψηλής μεγένθυσης (4 έως 24x) που προσφέρει στον οδοντίατρο, κάνει εφικτή την εύρεση και κατανόηση ακόμα και των πιο μικρών δομών, οι οποίες δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι.

Πολύ συχνά, η μη εύρεση ενός ριζικού σωλήνα, είναι η αιτία για πόνο ή μόλυνση μετά από μία ενδοδοντική θεραπεία. Με την βοήθεια του μικροσκόπιου, ο οδοντίατρος μπορεί πλέον να εντοπίζει όλους τους ριζικούς σωλήνες και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες ενός δοντιού και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο-βοηθός που αναβαθμίζει στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες και το επίπεδο παροχής ολοκληρωμένων και επιστημονικά αποτελεσματικών οδοντιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με το μικροσκόπιο στην διάνοιξη και εξερεύνηση του πολφικού θαλάμου και σε πολλές άλλες ενδοδοντικές εργασίες.


ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Ni-Ti)

Επιτρέπουν τον ασφαλέστερο και πλήρη καθαρισμό των ριζικών σωλήνων με σύνθετη ανατομία, καθώς και τον μειωμένο χρόνο εργασίας με μικρότερη καταπόνηση του ασθενή.


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ LASER

Χρησιμοποιείται στη φωτο-ενεργοποιούμενη απολύμανση των ριζικών σωλήνων σαν συμπληρωματική λύση στα υπάρχοντα πρωτόκολλα ενδοδοντικής θεραπείας.


ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό του μήκους εργασίας του δοντιού καθώς και την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνουν οι ασθενείς.


ΜΤΑ

Είναι ένα σύγχρονο βιοσυμβατικό υλικό αποκατάστασης με ποικίλες εφαρμογές στην ενδοδοντία, όπως η έμφραξη διατρήσεων, η ανάστροφη έμφραξη, η άμεση κάλυψη του πολφού και άλλες.


 Links
Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία

Anthos Hellas

Οδοντιατρικά μικροσκόπια Zeiss


Copyright © 2011 | Endoadvance.gr | All rights reserved | design & hosting by Mainsys